Правни консултации

| Reading Time: 1 Min

В рамките на текущата бързо променяща се и сложна регулаторна рамка и бизнес среда, където компаниите са повече от всякога изложени на строги изисквания за съгласуваност, нашето разбиране на правната регламентация и задълбочениикономически познания помагат на нашите клиенти да останат конкурентоспособни и да съгласуват дейността си със съответните регулаторни изисквания.

Ние покриваме пълната гама от корпоративни юридически консултации, вкл. и със следните основни области на компетентност:

  • Търговско право (вкл. учредяване на дружества, данъчни регистрации, промени в дружествения статус, подготовка на търговски договори и други видове търговско-правни документи)
  • Сливания и придобивания
  • Ликвидация и несъстоятелност
  • Публично право, концесии и обществени поръчки
  • Трудово право и социално-осигурителни и здравно-осигурителни правоотношения
  • Подготовка на жалби пред данъчните органи и съдилищата

Особено силна страна на нашия правен екип е, че ние не само консултираме клиентите в дадена област, но също така и благодарение на интердисциплинарната ни структура имаме капацитета да определим възможностите и рисковете в най-ранните етапи на бизнес процеса. Нашите специалисти работят в тясно сътрудничество с данъчните и бизнес консултантски екипи на  TPA, което ни позволява да предоставим пълен пакет от услуги и да спестим време и ресурси на клиента в сложни проекти.

Сътрудничеството ни с другите дружества от веригата на TPA ни помогна да натрупаме опит, който повишава качеството на работата ни и ни прави конкурентоспособни в предоставянето на правни услуги на значителни международни корпорации, както и на големи и средни местни предприятия в цяла Европа.