Защита на данни

Потребителят се съгласява, че информацията, предоставена от потребителя, може да се използва, обработва и съхранява за целите на вътрешния пазар, научните изследвания и маркетинг. Тази информация ще се използва от TPA за целите на спазването на нормативните актове и за рекламни цели. Потребителят се съгласява също така да му бъдат изпращани рекламни материали от TPA. Това разрешение може да бъде оттеглено по всяко време на: service@tpa-group.bg