Енергийната реформа на ЕС е под въпрос

22. юни 2023 | Reading Time: 1 Min

На 14.03.2023 Европейската комисията предложи  да се реформира структурата на пазара на електроенергия в ЕС, за да се ускори навлизането на възобновяемите енергийни източници и постепенното премахване на газа, да се намали зависимостта на сметките на потребителите от нестабилните цени на изкопаемите горива, да се осигури по-добра защита на потребителите от бъдещи скокове на цените и потенциално манипулиране на пазара и да се направи европейската промишленост по-чиста и по-конкурентноспособна.

Плановете на страните от Европейския съюз да одобрят реформата на 19.06.2023  на енергийния пазар в Блока, която да пренасочи електроенергийната система към по-чиста енергия, може да се провалят. Причината е едно късно предложение за разширяване на субсидиите за въглищни централи.

Министрите на енергетиката на държавите от ЕС се срещат в Люксембург в понеделник, за да съгласуват съвместна позиция относно новите правила за енергийния пазар. Те са насочени към разширяване на нисковъглеродната енергия и избягване на повторението на енергийната криза от миналата година, когато рекордно високите цени на газа повишиха сметките на потребителите.

Предложената реформа има за цел да направи цените на електроенергията по-стабилни и предсказуеми, като включи нови подкрепяни от държавата възобновяеми енергийни източници и нисковъглеродни ядрени централи към „договори за разлика“ с фиксирана цена. Министрите трябва да изгладят подробностите, като например как да изразходват всички приходи, събрани от тези схеми за субсидиране.

Но преговорите бяха усложнени от късното предложение на Швеция, която е ротационен председател на ЕС, да се позволи на страните да удължат субсидиите по механизма за капацитет за въглищни електроцентрали. Според схемата на тях им се плаща да поддържат достатъчно мощност за генериране на електроенергия в режим на готовност, за да избегнат прекъсвания.

Полша, която може да удължи своята схема за подпомагане на въглищни централи след 2025 г., съгласно предложението, каза миналата седмица, че идеята има силна подкрепа. България засега не е дала официална позиция.

Въглищата са изкопаемите горива, отделящи най-много CO2. Учените казват, че употребата им трябва да намалее рязко през това десетилетие, ако светът иска да избегне най-тежките въздействия от изменението на климата.

Някои страни от ЕС казват, че се нуждаят от повече гъвкавост по отношение на това колко бързо да ограничат използването на този тип гориво и как да подкрепят нови индустрии в общности, които отдавна разчитат на работни места в сектора на въглищата. Полша произвежда около 70% от енергията си от въглища.

Високопоставен служител на ЕС каза, че вратичката за въглищата ще бъде разрешена само „при много специфични условия“. Очаква се министрите да одобрят реформите на енергийния пазар, но не е ясно дали отделянето на въглищата ще влезе в окончателната сделка.

След като страните от ЕС съгласуват позицията си, те трябва да договорят окончателното надграждане на пазара на електроенергия с Европейския парламент, като се стремят да приемат закона преди изборите за Европейски парламент следващата година.

 

Полезна ли ви беше тази статия? Следете всички новини на сайта на TPA Bulgaria или ако имате нужда от консултация ни пишете или се свържете с нас:

+359 2 981 66 45/46/47

office@tpa-group.bg

ул. Г.С. Раковски; 128, ет.2

1000 София