Oтлага се приемането на еврото като официална валута в България

24. февруари 2023 | Reading Time: 1 Min

Oтлага се приемането на еврото като официална валута в България

 

България няма да приеме еврото на 1 януари 2024 година.

Това обяви министъра на финансите Росица Велкова.

Какво не е изпълнила България?

 

Инфлацията е основната причина за неприемането на еврото през 2024 година.

Критерият за инфлацията предвижда в страната кандидат да има ценова стабилност и средният темп на инфлацията за период от една година преди осъществяването на прегледа на резултатите да не превишава с повече от 1.5 % този, който съществува най-много в три държави членки с най-ниска инфлация.

За изпълнението на този критерий България се нуждае от няколко месеца, каза в изявлението си министър Велкова.

За кога може да бъде изместено приемането на еврото?

В рамките на ЕС е договорено България да се стреми към нова дата за приемане на еврото една година напред, което ще рече – 1 януари 2025, но няма законова пречка присъединяването да не е в  началото на годината, а просто от друга дата.

Според Велкова то може да стане и по Великден на следващата година, но може да се измести и за 1 юли 2024, за 1 януари 2025 или за по-късна дата, спрямо показателите за инфлацията.

Припомняме, че ЕК предвижда намаляването на инфлацията за 2024 година да бъде в допустимите норми.