Финансово грамотни ли са децата под 18-годишна възраст?

13. февруари 2024 | Reading Time: 1 Min

Последните данни от международната програма за оценяване на учениците PISA отново подчертаха тревожни дупки в българската образователна система. Шокиращо, над половината от 15-годишните български ученици падат под критичния минимум по математика, 60% нямат основни финансови умения и почти половината се затрудняват с природните науки. Тези резултати не само изостават от средните международни стойности, но също така представляват спад в сравнение с предходни години.

 

Как да реагираме?

В отговор на тези тревожни констатации министърът на образованието Галин Цоков обяви планове за въвеждане на входни нива за 8-ми и 9-ти клас с акцент върху практическите задачи, свързани с тестовете PISA. Много експерти обаче се съмняват, че тази мярка сама по себе си ще бъде достатъчна, за да подобри способността на учениците да прилагат знанията си в ситуации от реалния живот.

Гергана Ефремова от програмата „Заедно в час“ посочва, че реформите в образованието често нямат цялостна визия, което води до промени „на парче“. Тя подчертава несъответствието между оценките на PISA и националните изпити, като посочи системни проблеми в образователната система.

Учители като Данаил Райков от София повтарят тези опасения, като подчертават липсата на връзка между учебните програми и практическите умения, необходими за 21 век. Райков акцентира върху важността на критичното мислене и способността да се борави със средства, които сегашните програми пренебрегват.

Планираните промени включват също и добавяне на часове по здравна култура, битова икономика и общи знания веднъж седмично. В тях учениците ще научават повече за вредните навици, как да се грижат за себе си и околните, как да бъдат финансово разумни и много повече.

 

Ще бъде ли достатъчно?

Критици твърдят, че българската образователна система пречи на учениците, което води до вземане на неправилни решения по-късно в живота. Добромир Иванов, изпълнителен директор на BESCO, представляваща над 500 компании, подчертава пагубното въздействие върху бизнеса. Той подчертава спешната необходимост от фундаментални промени в методите на преподаване и учебната програма, за да се обучат учениците с важни практически умения.

За съжаление, образователната система на България за пореден път е изправена пред критичен момент. Сътрудничеството между политици, преподаватели и родители ще бъде от съществено значение за оформянето на модерна, ефективна образователна рамка, която дава възможност на учениците да са готови за всичко, което бъдещето им поднесе – финансово, здравно или социално.

 

 

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща:

Контакт:

ТПА България

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София