Годишната инфлация в България се забавя

26. април 2024 | Reading Time: 1 Min

Според последни проучвания на икономическото състояние на България, страната се бори за забавянето на инфлацията, като тя остава под необходимото ниво за влизане в Еврозоната. Този факт може да окаже влияние върху плановете за присъединяване към валутния съюз, като се предполага, че присъединяването може да бъде отложено за 2026 г.

 

Април

Според правилата нивото на инфлация не може да бъде по-високо от 1,5 процентни пункта над показателите на трите най-добре представящи се страни-членки. Индексът, който Европейска Централна Банка и Европейската комисия разглеждат при оценяването на подготовката за Еврозоната, също се забавя – от 6.9% през февруари до 6.5% през март.

Хранителните стоки и различни услуги, като здравеопазване, транспорт и хотелиерство, са сред основните фактори, които допринасят за инфлационното забавяне. Например, цените на месото, рибата и плодовете са значително поскъпнали, докато млечните продукти са поевтинели.

Олиото, например, спада с 14% за последната година. Също така, услуги като хотелиерство и самолетни билети са съществено поскъпнали за последната година между 11% и 20%.

Цените на горивата също са се увеличили, въпреки че има намаление при газообразните горива. Това може да има значителен ефект върху разходите на гражданите и на бизнесите, които зависят от тези услуги.

Информацията представя ясна картина за икономическото състояние на България и влиянието ѝ върху плановете за влизане в Еврозоната. През месец февруари в страната се наблюдава продължаване на инфлацията на месечна база, въпреки че тя се забавя до 0.2% през март.

 

Февруари – поглед назад

Едни от основните фактори за това са намалението на цените на хранителните стоки, като хляба и млечните продукти, които се поевтиняват минимално. Въпреки това, плодовете и месото се поскъпват съответно с 0.4% и 0.3%, а цените на рибата и олиото също се увеличават с 0.1%.

Също така, услугите за текущ ремонт на жилище се поевтиняват минимално с 0.7%.

Газообразните горива и твърдите горива стават поевтинени съответно с 10% и около 2%, поради по-ниската цена на газа през март. В същото време, масовите автомобилни горива се увеличават с близо 1%.

Самолетните билети са сред услугите, които се увеличават значително с 11%, а пакетните туристически услуги се повишават с 1.2%.

Тези данни отразяват сложната икономическа среда, в която се намира България, с фактори като цените на хранителните стоки, енергийните цени и услугите, които влияят върху инфлационната тенденция в страната.

 

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща.

Контакт ТПА България:

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София