Кои са най-богатите и най-бедните общини в България?

9. февруари 2024 | Reading Time: 1 Min

България, териториално и административно разделена на шест статистически района, 28 области и 264 общини, демонстрира значителна разлика между богатите и бедните общини. Последните данни на Института за пазарна икономика хвърлят светлина върху това икономическо несъответствие.

Начело по заплати на служителите е община Челопеч, която заема челно място в страната със средна месечна заплата от 2930 лв. Плътно след нея е община Козлодуй с 2431 лв., следвана от Пирдоп (2205 лв.) и Столична община (2144 лв.).

На пето място е енергиен хъб Раднево (2040 лв.), като топ 10 се допълва от:

– Гълъбово (1985 лв.)
– Девня (1947 лв.)
– Панагюрище (1860 лв.)
– Елин Пелин (1745 лв.)
– Божурище (1717 лв.).

Положителните тенденции през последните години доведоха до увеличение на средната заплата във всяка община в страната между 2017 г. и 2021 г. Всъщност средната заплата на служителите в 183 общини се покачи между 40 и 60 процента за период от пет години.

Несебър и Созопол са с най-голям дял собствени приходи спрямо общите разходи в общинския бюджет, съответно 93,1% и 71,4%. Традиционно крайбрежните общини, както и малките общини в района на Средногорието, показват високи нива на собствени приходи, което им предоставя по-голяма автономия и капацитет да прилагат и финансират собствените си политики и услуги.

В дъното на йерархията по доходи са Хасково и Видин. Брутният вътрешен продукт на глава от населението в Югоизточния район пада под 10 000 лв. годишно. За сравнение средното за страната е двойно повече, а БВП на глава от населението в София надхвърля 45 000 лв.

Към юни тази година най-ниска е средната работна заплата във Видин – 1256 лв., следвана от Благоевград – 1271 лв., и Хасково – 1294 лв.

Тези прозрения подчертават сложната икономическа динамика в рамките на българските общини, подчертавайки необходимостта от целенасочени интервенции за справяне с различията в доходите и насърчаване на устойчив икономически растеж в цялата страна.

 

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща:

Контакт:

ТПА България

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София