Златното правило 50/20/30 – как да направим бюджетирането на личните си финанси лесно като детска игра

20. март 2023 | Reading Time: 1 Min

Има много правила за семейния бюджет, но едно от фундаменталните е правилото 50/30/20.

 

То е бърз и ясен начин за изчисляване на нуждите спрямо желанията и на това къде отиват парите от месечните ни приходи.

 

Какво представлява правилото 50/20/30?

Правилото 50/20/30 е свързано с разделянето на разходните ви навици на проценти и поддържането на цели, свързани с тези числа.

 

Всяка категория получава определен процент от доходите ви, който ѝ е отреден.

 

50% за стоки от първа необходимост като жилище, комунални услуги, храна и транспорт

30 % за дискреционни разходи като развлечения, хранене и хобита.

20% за спестявания и погасяване на дългове

Всяка категория е относително подвижна, в зависимост от нуждите на вас или вашето семейство.

 

  1. Основни разходи (50%)

Всеки човек се нуждае от неща от първа необходимост, за да оцелее. Например храната, водата, подслонът и топлината попадат в тази конкретна категория, която трябва да съдържа само разходи от първостепенно значение за нашето съществуване.

Разходите за транспорт също могат да бъдат включени в тази група, предвид необходимостта да можете да пътуваме, за да получаваме не само заплатата си, но и да придобиваме основните си потребности.

 

50% от месечните ни доходи, която получаваме, също трябва да се отделят този набор от нужди.

 

  1. Финансови разходи (20%)

20% за спестявания и погасяване на дългове . Тези плащания трябва да бъдат насочени не само към планиране на бъдещите бюджети, но и към грижа за настоящите. Включват се и погасяването на натрупани дългове, като например сметки за кредитни карти и студентски заеми.

 

Ако няма дългове за погасяване, тук е мястото да направим вноски в спестовни или пенсионни фондове; това обаче е, ако сме решили да ги управляваме и поддържаме. Същевременно 20% от приходите, които получаваме, трябва да се заделят за този вид разходи.

 

  1. Разходи за развлечения (30%)

Най-любимите ни разходи! Но това забавление понякога може да се пренесе върху другите ви задължения и сметки и именно тук могат да се намесят този вид бюджетни практики.

 

Тези разходи са свързани с личния начин на живот и избора на забавления. Те могат да включват разходи за нови обувки, хранене в ресторанти и почивка на Хаваите. В тази част се включват обаче и сметките ни за интернет, кабелна телевизия и телефон. Така че 30% от заплатата ни трябва да бъдат запазени за тези транзакции.

 

Как да започнем?

 

За да изчислим точно плана 50/20/30, първо трябва да изчислим точно заплатата си.

Доходът след облагане с данъци се определя като сумата на заплатата, която действително получаваме, след като от нея са извадени пари за държавни данъци, социално осигуряване, медицинска грижа и местни данъци. Ако сме самостоятелно заети лица, това число е брутният ни доход, намален с данъците и разходите за бизнеса.

 

Както можете да видите, има малко свобода на действие по отношение на процентите. Може да се окаже почти невъзможно да уцелите на пръсти 50%, 30% и 20%. Но това не означава, че не трябва да опитвате.

 

Мади успя да следва целите си доста стриктно и да продължи да изплаща студентските си заеми, като същевременно спестява за бъдещи разходи, както и за пенсиониране.

 

Междувременно Аналиси и Остин успяха да запазят разходите си и се справиха отлично с ограничаването на разходите за развлечения и нужди, като същевременно се съсредоточиха предимно върху вноски в различни спестовни фондове.

 

Персонализиране на правилото 50/20/30

 

Изготвянето на бюджет 50/20/30 може да изглежда малко по-различно за нас, отколкото за нашия съсед. Трябва да имаме предвид, че въпреки че това е добро правило, което трябва да се спазва като цяло, то няма да задоволи всички нужди.

 

 

Как да направим правилото 50/20/30 за всички

В някои ситуации правилото 50/20/30 може да се наложи да бъде преизчислено в едната или другата посока. . Без бюджети разходите могат да излязат извън контрол или обратното – да станат прекалено консервативни.

Създаването на план за вашите нужди и планирането на начина, по който да ги посрещнете, е отличен начин да придобиете контрол над финансовото ни благополучие. Това е от полза не само за нас, но и за хората около нас.

Ето защо, да знаете точно от какво се нуждаете и как точно ще го посрещнете, означава облекчаване на безпокойството и стреса, които са сериозен отрицателен фактор за по-малко удовлетворен и щастлив живот.

 

 

Движение напред и напред

 

Първата стъпка във воденето на война срещу лошите разходи обаче се състои единствено в решението да направим нещо по отношение на бюджета си. Важно е да се отдръпнем и да осъзнаем, че е възможно да държим юздите на разходите си, а още по-възможно е да победим негативните навици за харчене и да ги замените с позитивни

 

За всички въпроси свързани с вашите финанси, ние от ТПА България винаги сме насреща:

ТПА България

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg