МИР ще издава StartUp Visa за високотехнологични и иновативни проекти

10. май 2023 | Reading Time: 1 Min

България се присъединява към държавите от Европейския съюз, които могат да издават т.нар. Стартъп визи. Законът за чужденците в Република България предвижда Министерството на иновациите и растежа да отговаря за издаването, удължаването и отнемането на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект (Стартъп-виза).

За целта Министерството разработи Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен Стартъп-виза. Наредбата е приета с Постановление № 318 на Министерския съвет от 7 октомври 2022 г.

Удостоверението е официален документ, който дава възможност за издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци (извън Европейския съюз), които искат да развиват иновативен или високотехнологичен бизнес у нас.

Такава практика вече е установена в държави като Франция, Нидерландия, Естония, Финландия, Ирландия, Дания и др.

Как се кандидатства?

Подава се заявление в Министерството на иновациите и растежа, чрез Система за управление на националните инвестиции (СУНИ), на български или на английски език.

Кой може да кандидатства?

Наредбата предвижда кандидатстване на чужди граждани (извън Европейския съюз).

Визата може да доведе до получаване на постоянно пребиваване в България и до придобиване на гражданство по натурализация като българин, ако е преминат езиков тест като кандидатът става и гражданин на ЕС. Притежателите на Стартъп визи с право на временно пребиваване не могат да пътуват безвизово в друга страна от ЕС, но имат възможността лесно да получат многократна виза. Визите са валидни за срок от една година и са с възможност за удължаване за още две години.

Стартъп визата не е обвързана с изисквания за минимално финансово вложение – рaзмepът нa ĸaпитaла на дpyжecтвo, пpeз ĸoeтo щe ce ocъщecтвявa cтapтъп пpoeĸтът, ще бъдe бeз знaчeниe. Няма необходимост и от разкриване на определен брой работни места за български граждани. По този начин значително се улеснява възмoжнocтта нa пpeдпpиeмaчи oт cтpaни извън EС дa cтapтиpaт бизнec в Бългapия.

Интересна ли ви беше тази статия? Следете всички новини на сайта на TPA Bulgaria или ако имате нужда от консултация ни пишете или се свържете с нас:

+359 2 981 66 45/46/47

office@tpa-group.bg

ул. Г.С. Раковски; 128, ет.2

1000 София