Пасивно инвестиране

23. март 2023 | Reading Time: 1 Min

Този подход е популярен сред много инвеститори, особено сред тези, които тепърва започват
да инвестират. Ето няколко съвета за начинаещи, които искат да започнат да се занимават с
пасивно инвестиране:

Разберете основите на фондовия пазар:

Преди да започнете да инвестирате, е важно да разберете основите на това как работи
фондовият пазар и кои фактори могат да повлияят на вашите инвестиции. Това включва
разбиране на разликата между акциите, облигациите и другите класове активи, както и как
работят диверсификацията и управлението на риска.
Разпределението на активите ви трябва да се основава на вашите инвестиционни цели,
толерантност към риск и времеви хоризонт. Обикновено по-младите инвеститори с по-дълъг
времеви хоризонт могат да си позволят да поемат по-голям риск и да имат по-високо
разпределение на акции, докато по-възрастните инвеститори може да искат да имат по-високо
разпределение на облигации за доход и стабилност.

Избор на индексен фонд или ETF:

Най-лесният начин да започнете с пасивното инвестиране
е да изберете индексен фонд или борсово търгуван фонд (ETF), който проследява широк
пазарен индекс, например S&P 500. Тези фондове са проектирани да възпроизвеждат
резултатите на индекса, така че не е необходимо да се притеснявате за избора на отделни
акции.

Поддържайте ниски такси:

Едно от предимствата на пасивното инвестиране е, че то
обикновено е по-евтино от активното инвестиране. Въпреки това трябва да обърнете внимание
на таксите, тъй като те могат да намалят възвръщаемостта ви с течение на времето. Търсете
фондове с ниски коефициенти на разходите и избягвайте фондове с висок процент на оборота.

Придържайте се към плана си:

Пасивното инвестиране е дългосрочна стратегия, така че е
важно да се придържате към плана си, дори когато пазарът преживява възходи и спадове. Не
се опитвайте да определяте времето на пазара или да вземате импулсивни решения въз
основа на краткосрочни колебания. Вместо това се съсредоточете върху изграждането на
диверсифициран портфейл, който отговаря на вашата толерантност към риск и инвестиционни
цели.

Периодично ребалансирайте портфейла си:

С течение на времето резултатите на различните
инвестиции в портфейла ви ще се променят, което ще доведе до отклонение на
разпределението на активите от първоначалната цел. За да поддържате желания баланс,
трябва периодично да ребалансирате портфейла си, като продавате инвестиции, които са се
представили добре, и купувате повече от тези, които са изостанали.

Диверсифицирайте портфейла си:

Диверсификацията означава да разпределите инвестициите
си между различни класове активи и сектори, за да намалите риска от загуби. Това може да се
постигне чрез инвестиране в комбинация от акции, облигации и парични средства, както и чрез
диверсификация в рамките на тези категории чрез инвестиране в различни отрасли и
географски региони.

Наблюдавайте инвестициите си:

Макар че пасивното инвестиране не изисква толкова
внимание, колкото активното, все пак е важно да наблюдавате инвестициите си редовно, за да
сте сигурни, че те се представят според очакванията. Периодично преглеждайте портфейла си

В заключение…

Все още има много други различни възможности, които можете да предприемете, за да
нарастват парите ви.
Варианти като инвестиране в мързелив портфейл или в имоти под наем също са много
разпространени в наши дни.
В тази епоха и време парите настрана вече не са жизнеспособни и дори може да се нарече, че
са рискови. Това никога няма да ви осигури средства за в бъдеще, при положение че процентът
на инфлацията се увеличава толкова бързо. А с високите нива на инфлация се понижава и
покупателната способност.
Никога не е достатъчно просто да заделите някъде пари.
Отглеждайте парите си.
Инвестирайте.
Нека видим докъде ще ви доведат идеите и плановете за допълнителни доходи.