Какво трябва да знаем за пенсионирането през 2024 г.?

29. май 2024 | Reading Time: 1 Min

От 1 януари 2024 г. влязоха в сила нови условия за пенсиониране в България, след приетите промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. Основните промени включват увеличение на възрастта и стажа за пенсиониране както за мъже, така и за жени. Какво трябва да знаем, ако се пенсионираме тази година?

 

Условия за пенсиониране за III-та категория труд

За жените през 2024 г. се изискват 62 години и 2 месеца възраст и 36 години и 6 месеца осигурителен стаж. За мъжете условията са 64 години и 7 месеца възраст и 39 години и 6 месеца осигурителен стаж. Тези изисквания ще продължат да се увеличават с всяка следваща година до 2030 г.

 

Намалена пенсия по чл. 68а от КСО

За хората, които са натрупали изискуемия осигурителен стаж, има възможност за пенсиониране до една година по-рано от обичайната възраст, но пенсията ще бъде в намален размер.

 

Пенсиониране с непълен стаж

За тези, които не са натрупали пълен осигурителен стаж, възрастта за пенсиониране остава 67 години при наличие на 15 години действителен осигурителен стаж.

 

Пенсиониране за I-ва и II-ра категория труд

Работещите при тежки и вредни условия (I-ва и II-ра категория труд) също ще се пенсионират по-късно. За жените в I-ва категория е необходима възраст от 50 години и 8 месеца, а за мъжете – 54 години и 2 месеца. За II-ра категория жените се пенсионират на 55 години и 8 месеца, а мъжете – на 59 години и 2 месеца.

 

Специфични категории

За работещите в сектор „Отбрана и сигурност“ възрастта за пенсиониране е 54 години и 2 месеца с 27 години осигурителен стаж. Учителите ще се пенсионират на 59 години и 2 месеца за жените и 61 години и 7 месеца за мъжете, при специфични изисквания за осигурителен стаж.

 

Покупка на недостигащ осигурителен стаж

Максималният недостигащ стаж, който може да се закупи от 2024 г., е до пет години. Цената за една година стаж е 2216 лв. Тази възможност е налична и за бивши редовни студенти за периода на обучението им.

 

С тези промени, българската пенсионна система продължава да се адаптира към демографските и икономическите реалности, осигурявайки по-устойчиво бъдеще за пенсионерите.

 

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща.

Контакт ТПА България:

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София