Томас Xaнeдep

  • Отговорен партньор за офисите в Албания, България, Хърватия и Сърбия
  • Сертифициран МСС/МСФО експерт
  • Лектор, автор на специализирана литература

Томас Ханедер е отговорен за  развитието и организацията на TPA в Югоизточна Европа. Той ръководи офисите в Албания, България, Хърватия и Сърбия.

В резултат на дейността си, през последните няколко години, Томас Ханедер е експерт в консултирането на компании, започващи бизнеса си в региона. Неговата експертиза е предимно в сферата на международното данъчно законодателство, трансферно ценообразуване и данъчното структуриране на бизнес транзакции.

публикации

Tax information

Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали ил…

 Промени в размера на данъчните облекчения за деца…

Инвестиране в Черна гора 2021

Инвестиране в Чехия 2021

Инвестиране в Хърватия 2021

Инвестиране в Унгария 2021

Инвестиране в Сърбия 2021

Инвестиране в Словакия 2021

Инвестиране в Полша 2021