Повишаване на пенсиите с 12% от 1 юли залага бюджетът на ДОО за 2023 година

25. април 2023 | Reading Time: 1 Min

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Осъвременяване на всички пенсии с 12% от 1 юли предвижда предложението, което се съдържа в Закона за бюджета на ДОО за 2023 г. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от настоящите 467 лв. ще стане 523,04 лв. Средната пенсия ще нарасне с 16,8%. Това потвърди служебният министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

В бюджетно изражение осъвременяването на пенсиите представлява 23,6% повишаване на разходите за пенсии, или с 3,7 млрд. лева повече в сравнение с 2022 г., отбеляза Лазаров, цитиран от БТА.

Той обясни, че процентът на увеличение на пенсиите се получава, като се отчете нарастването на индекса на потребителските цени през предходната година.

Съгласно Кодекса на труда това е хармонизираният индекс на потребителските цени, онзи, който се включва по европейските методики и онзи, който служи за сравнение с всички държави членки на ЕС. По него, за годишната инфлация към предходната година е 13 %, а ръстът на средния осигурителен доход за предходната година е 11 на сто. Следователно това прави 12 %, коментира министър Лазаров.

В бюджета на ДОО за 2023 г. не се предвижда намаляване на социалноосигурителните обезщетения, подчерта социалният министър. Той отбеляза, че се предвижда и ръст в размера на обезщетенията за временна неработоспособност поради промяна на основен показател – доходът, по който се внасят осигурителни вноски.

Социалният министър посочи, че общият размер на разходите в ДОО за годината са малко над 21 млрд. лева – около 11 млрд. лева са приходите от осигурителни вноски. За изплащането на социалноосигурителните обезщетения и пенсиите ще бъде необходим допълнителен трансфер от страна на държавния бюджет в рамките на малко над 10 млрд. лева.

Не се променят принципите за изплащане на обезщетенията при безработица, които представляват 60% от средния осигурителен доход на лицето, както и обезщетението за майчинство, което представлява 90% от осигурителния доход за определен период от време. По отношение на втората година на майчинство, то е разработено при условия на действащо законодателство, добави той.

Лазаров отбеляза, че Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2023 г. е разработен в условията на действащо законодателство, а нови политики и мерки следва да бъдат осъществени от редовен кабинет.

Попитан дали се предвижда и увеличение на минималната работна заплата, министър Лазаров заяви, че тя е увеличена от началото на 2023 г. Действащото законодателство предвижда механизъм за увеличение на минималната работна заплата или по-скоро за определяне на минималната основна заплата от 2024 г. Действията ще бъдат предприети през тази година дотолкова, доколкото КТ предвижда да бъде определен до 1 септември нов размер на минималната работна заплата, коментира той.

Ако до края на април преговорите за съставяне на редовно правителство все още продължават, служебното правителство ще внесе проект на Закон за държавния бюджет за 2023 г. съгласно т. нар. удължителен закон за бюджета.