Ръководство за пасивно инвестиране за начинаещи

23. март 2023 | Reading Time: 1 Min

Пасивното инвестиране разрушава погрешното схващане за инвестирането, а именно, че то е
изключително за богатите и заможните.

В някакъв момент в миналото това може да се е смятало за факт, но това отдавна не е така, а
инвестициите вече са лесна и достъпна материя за по-голямата част от обществото. Това
включва начинаещите и тези, които разполагат с ограничени парични средства за работа.
Истината е, че има няколко инвестиции, които са отворени за начинаещи, и затова е
непростимо да кажете, че нямате достатъчно средства, за да се качите на борда на
инвестициите.
Това е и един от най-добрите начини за постигане на финансова независимост.

Методи за инвестиране:

Пасивни инвестиционни методи: активно и пасивно инвестиране
Съществуват два метода на инвестиране – активно и пасивно инвестиране. Въпреки че, и двата
имат своите предимства, начинът, по който ще инвестирате парите си, зависи от това как искате
да изглежда инвестиционното ви преживяване.

Активното инвестиране, както подсказва името, се отнася до инвестиране с по-практичен
подход.

На фирма/ агент се възлага ролята на мениджър, който се занимава с вашия портфейл.
Мениджърът на портфейл управлява и група от анализатори. Тези анализатори се фокусират
върху качествените, както и върху количествените елементи на пазара. Това, от своя страна,
помага на екипа да придобие увереност при определянето на идеалния момент за покупка или
продажба на акции, облигации и/или активи.
Ако сте решили, че активното инвестиране е за вас, трябва да имате един основен фокус. Това е
да надминете средната възвръщаемост на фондовия пазар, както и да се възползвате от
ценовите колебания в рамките на пазара.
Тъй като това е практически подход, са необходими много време, анализ и бързо вземане на
решения, за да може вашата капиталова инвестиция да расте.
От друга страна, пасивното инвестиране е пълна противоположност на активното инвестиране.
То има за цел да максимизира възвръщаемостта с по-малко покупки и продажби. Веднъж
придобита, стратегията е да се задържи инвестицията за дълго време, без да се обръща
внимание на ценовите колебания и пазарните неуспехи. Дори спадовете на пазара не са
причина за тревога, когато става въпрос за пасивно инвестиране.
Ако сте пасивен инвеститор, имайте предвид, че обикновено се изисква известен самоконтрол,
за да не действате импулсивно според колебанията на пазара. Целта е да се изравни средната
възвръщаемост на фондовия пазар и затова вашите пасивни инвестиции не прилагат агресивна
стратегия, подобна на активното инвестиране.

Предимства на пасивното инвестиране

Поемането по пътя на пасивното инвестиране може да бъде полезно не само в дългосрочен
план, но и от самото начало. От ниските такси до допълнителните спестявания от данъци,
пасивното инвестиране ви позволява да започнете да спестявате в момента, в който започнете
да инвестирате.

Ето само някои от основните предимства на пасивното инвестиране:

 • Ниски разходи: За разлика от активното инвестиране, пасивното не изисква портфолио
  мениджър и екип от анализатори, които да ви помагат. Само с това вече спестявате куп пари в
  сравнение с активното инвестиране по отношение на разходите. Годишните такси, които
  инвеститорите плащат за активни инвестиции, са на високо ниво от 0,75%; значителна такса в
  сравнение с по-малко от 0,1% за пасивните инвестиции.
 • По-малко данъци: Почти всичко се облага с данъци, дори и инвестициите. Тъй като при
  пасивното инвестиране има по-малко покупки и продажби на капиталови инвестиции,
  данъците, свързани с инвестициите, са по-ниски от тези при активното инвестиране.

Недостатъци на пасивното инвестиране

Въпреки че, пасивното инвестиране работи за повечето инвеститори, някои биха спорили
относно предполагаемите слабости на тази инвестиционна стратегия.

Ето някои от тях:

 • Ограничен индекс: Когато инвестирате в пасивни фондове, вашите средства се ограничават до
  определени индекси. Вашият набор от инвестиции няма вариации и по този начин съществува
  усещането, че сте затворени в тези и само в тези активи.
 • По-малка възвръщаемост: Пасивните инвестиции никога няма да могат да ви осигурят по-
  големи печалби незабавно в сравнение с тези на активните инвеститори. Това е така, защото
  пасивните инвестиции нямат за цел да изпреварят възвръщаемостта на пазара. Ако пазарът се
  забави, ще се забави и възвръщаемостта на вашите пасивни инвестиции.
  Въпреки че, пасивните инвестиции носят по-малка възвръщаемост, рисковете са по-малки в
  сравнение с тези на активните инвестиции. И докато активните инвестиции водят до голяма
  възвръщаемост за толкова кратък период, възвръщаемостта, осигурена от пасивните
  инвестиции, е бавна, но сигурна.

Често срещани примери за пасивно инвестиране:

Дивидентни акции

Един от изпитаните методи за пасивно инвестиране са дивидентните акции. Преди да
инвестирате, не забравяйте да направите много проучвания за това в кои акции е най-добре да
се инвестира. След като вземете решение, можете да инвестирате голяма част от парите си, за
да можете да получавате също толкова големи суми под формата на чекове за дивиденти.
Ако обаче сте последователни в закупуването и увеличаването на инвестициите си в акции, в
крайна сметка можете да натрупате инвестициите си и с течение на времето да получавате
прилични суми доход.

Стълбички за депозитни сертификати (CD)

CD-та или депозитни сертификати се издават от банките на стъпки, за да можете да получавате
доходност за вложените от вас пари. Те са с нисък риск и относително ниска доходност. Ако не
се чувствате комфортно да рискувате по-голяма сума в инвестиции, засега можете да започнете
с изграждането на стълби от CD.
Изграждането на CD стълбица е малко по-сложно в сравнение с някои други методи. Освен
това доходността може да не е твърде висока. Все пак е по-добре от нищо. В края на краищата
това все пак е източник на пасивен доход.

Спестовни сметки с висока доходност/фондове на паричния пазар

Един от най-добрите варианти за пасивни инвестиции, който също така генерира висока
доходност, е да вложите парите си в спестовни сметки с висока доходност или фондове на
паричния пазар.
Този тип инвестиции увеличават добре парите ви, тъй като лихвените проценти постоянно се
повишават, така че влагането на трудно спечелените пари тук може да генерира стабилен и
удобен доход.

Анюитети

Закупуването на анюитети може да се окаже малко сложно. Ето защо, когато планирате да
закупите анюитети, най-добре би било да се консултирате с финансов съветник за насоки.
Анюитетите са застрахователни продукти, които закупувате и които ви осигуряват пасивен
доход чрез редовни плащания. Условията могат да се различават при отделните продукти, като
повечето от тях носят по-малки суми.
В случаите, когато предпочитате да диверсифицирате, винаги можете да закупите различни
анюитети. По този начин можете да диверсифицирате не само активите си, но и източника на
пасивен доход.

Фондовият пазар

Въпреки че фондовият пазар е популярен сред активните инвеститори, все още има начини за
пасивно инвестиране в него. Един от тези начини е чрез роботизиран съветник. Както
подсказва името, това е финансов съветник под формата на робот.
Прекарайте няколко минути в изграждане на профила си, като отговаряте на въпроси, а
системата ще се погрижи за останалото. Говорим за една наистина пасивна инвестиция!

Инвестирайте в бизнес

Друга рискова пасивна инвестиция е да вложите парите си в бизнес. Повечето бизнеси се
нуждаят от допълнителни инвестиции, за да финансират своите операции или проекти с цел
непрекъснатост.
Можете да разгледате бизнеси, които излизат на борсата чрез IPO, да проучите рисковете и
потенциала за доходност, да инвестирате и да бъдете тих партньор.
Въпреки че този вариант може да е малко рискован, доходността ще е висока, ако го направите
правилно. Въпреки това, ако искате да намалите риска, разпределете парите. Инвестирайте в
множество предприятия на пазара. Като разпределяте парите си, разпределяте и рисковете.
Въпреки това, ако сте сигурни в бизнеса, в който инвестирате парите си, подобно на
мързеливия портфейл от инвестиции в един фонд, инвестирането в един бизнес също е нещо,
което можете да направите.