Търсите начини да оптимизирате данъците си за 2025 година като юридическо лице? Вижте нашите топ 5 съвета и го направете още в 2024 година!

2. юли 2024 | Reading Time: 1 Min

Вече е време за отпуски, всички си мислят за отпуски и море, а ние от ТПА България си мислим за вашето бъдеще и общото ни благо.

Ето и следващата ни статия, която се надяваме да ви бъде много полезна!

Става дума за това как да намалим данъците си като юридическо лице за следващата година.

Оптимизацията на данъците е ключова за всеки бизнес, който иска да запази финансова стабилност и да минимизира разходите си, особено в турбулентни години, в каквито живеем с войни, инфлации и т.н. Със започването на новата година е важно да се подготвите добре, за да извлечете максимална полза от наличните данъчни облекчения и да избегнете излишни разходи. В тази статия ще ви представим топ 5 съвета за оптимизация на данъците ви за 2024 година.

 1. Използвайте данъчните облекчения и кредити

Данъчните облекчения и кредити са създадени, за да намалят данъчното бреме на бизнеса. Уверете се, че сте запознати с всички налични облекчения и кредити, които могат да се приложат към вашия бизнес. Това може да включва:

 • Европейски проекти: Ако вашият бизнес инвестира в иновации, може да се възползвате от всички настоящи проекти, които са свързани с иновациите, също може да следите и настоящите проекти в сайта на ИСУН, като си направите регистрация: https://eumis2020.government.bg/
 • Облекчения за малки предприятия: По-малките предприятия имат специфични облекчения и едно от тях е липсата на ДДС, което да дължат на държавата, съответно и само веднъж годишно се отчитат.
 • Енергийни данъчни кредити: Ако инвестирате в енергийно ефективни технологии, може да получите значителни данъчни облекчения. В момента има много програми и кредити, от които може да се възползвате.
 1. Планувайте и управлявайте разходите си

Добре планираните и управлявани разходи могат да ви помогнат да оптимизирате данъците си. Уверете се, че всички допустими разходи са надлежно документирани и отчетени. Това включва:

 • Разходи за служебни пътувания и командировки: Записвайте всички разходи, свързани с бизнес пътувания, като транспорт, настаняване и дневни.
 • Разходи за обучение и развитие: Инвестирането в обучението на служителите може да бъде данъчно облекчение.
 • Разходи за оборудване и поддръжка: Уверете се, че правилно амортизирате дълготрайните активи.
 1. Прегледайте структурата на фирмата си

Структурата на вашата фирма може да има значителен ефект върху данъците, които плащате. Прегледайте дали текущата структура е най-ефективната за вас. Някои възможни промени включват:

 • Преминаване към дружество с ограничена отговорност (ООД): Това може да предложи данъчни предимства в сравнение с индивидуалната търговия или партньорството.
 • Създаване на холдингова структура: Това може да помогне за оптимизиране на данъците, ако имате няколко компании под общо управление.
 1. Консултирайте се с експерт от ТПА България:

Данъчното законодателство е сложна и динамична област. Консултацията с някои от нашите експерти може да ви помогне да разберете специфичните за вашия бизнес данъчни възможности и да избегнете потенциални проблеми. Данъчният експерт може да ви предложи:

 • Индивидуални стратегии: Персонализирани съвети, съобразени с вашите специфични нужди.
 • Актуализация за промените в данъчното законодателство и счетоводните услуги.  Информация за нови данъчни закони и регулации.
 1. Следете промените в данъчното законодателство

Данъчното законодателство постоянно се променя и е важно да сте информирани за новите изисквания и облекчения. Следете редовно новините и актуализациите от данъчните органи и професионални организации.

  Оптимизацията на данъците изисква внимателно планиране и проучване. Използването на данъчните облекчения и кредити, правилното планиране и управление на разходите, прегледът на структурата на фирмата, консултацията с данъчен експерт и следенето на промените в данъчното законодателство са ключови стъпки за минимизиране на данъчните ви задължения през 2024 година.

Започнете да прилагате тези съвети още днес и се подгответе за още по-успешна финансова година!

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща.

Контакт ТПА България:

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София