Представяме ви уникален по рода си проект на TPA – Tax-Checker: Лесно ориентиране в данъчното облагане в Централна и Източна Европа

4. юни 2023 | Reading Time: 1 Min

В сайта на TPA Group може да откриете актуална информация за всички данъци, ставки и осигуряване в 12 държави в Централна и Източна Европа.

В сайта https://www.tax-checker.com/ може да откриете и да проверите всичко, което ви е необходимо в сферата на данъците и таксите за:

Албания, Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

А сега ще се спрем конкретно на България, в която ще ви дадем конкретна информация за данъците в нашата държава.

 

В България съществуват различни видове данъци, които се събират от граждани и фирми. Ето някои от основните данъци в България:

 

  1. Данък доходи:

 

Доходите от трудова заетост, наем, професионална дейност, лихви и други източници на доходи се облагат с доходен данък. Прогресивната ставка на доходния данък варира от 10% до 29% в зависимост от размера на дохода.

  1. Данък дивиденти:

Дивидентите, получени от акции и участия в дружества, се облагат с данък в размер на 5%.

 

  1. Данък върху придобиванията на имоти:

 

При продажба на имот се прилага данък върху придобитията. Ставката за физически лица е 10% и се калкулира върху разликата между цената на покупка и цената на продажба на имота.

 

  1. ДДС (данък върху добавената стойност):

 

ДДС е данък, който се прилага върху продажбите на стоки и услуги. Стандартната ставка на ДДС в България е 20%, като има и намалени ставки от 9% и 0% за определени видове стоки и услуги.

 

  1. Социални осигуровки:

 

Гражданите и работодателите плащат задължителни вноски за социални осигуровки. Тези вноски осигуряват покритие за пенсии, здравно осигуряване и други социални блага.

Това са само някои от основните данъци в България, и има и други данъци и такси, които се прилагат в различни ситуации. За конкретна и актуална информация относно данъците в България може да следите :

https://www.tax-checker.com/