Добра новина за родителите в България! До края на декември се подават декларации за данъчно облекчение за деца чрез работодател

2. декември 2022 | Reading Time: 1 Min

За да се ползва данъчно облекчение физическо лице или едноличен търговец е необходимо през 2022г. да е получавало доходи, които са облагаеми с годишни данъци т.нар. данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност, като едноличен търговец. Хората без доходи, или само с необлагаеми такива, например като обезщетение по майчинство, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, ако отговаря на условията.

              Служителите, които изберат да се възползват от данъчно облекчение за деца при работодател могат да подават декларации в срок от 30 ноември до 31 декември 2022г.

 

Декларацията 22 в се окомплектова с копие на акт за раждане, а декларация 2022г се окомплектова с копие на ТЕЛК и копие на акт за раждане. Когато детето е навършило пълнолетие през 2022г., също може да се възползвате от данъчно облекчение. В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2023г.

              Втората възможност е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 2 май 2023г.

Паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от НАП в срок от 1 месец след подаването на декларацията.

Декларациите могат да бъдат открити в сайта а НАП и да бъдат попълнени лично или от фирмата, организацията, в която родителите работят!

 

За още актуални теми следете сайта на TPA България