ТОП 10 най-търсени професии през 2024 г.

10. април 2024 | Reading Time: 1 Min

Навлизайки във втората четвърт на 2024 г., можем да наблюдаваме как пазарът на труда претърпява постоянни изменения, наложени от технологичния напредък, обществената динамика и глобалните икономически течения.

Нека хвърлим поглед върху 10-те най-търсени позиции за последните 4 месеца и проследим какви промени е претърпял пазарът на труда спрямо технологичната революция и навлизането на изкуствения интелект във всички сфери.

1. Специалист „Изкуствен интелект“

Ключови умения: Владеене на парадигми за машинно обучение, владеене на езици за програмиране, сръчност в методологиите за наука за данни.

 

2. Специалист „Възобновяема източници“

Ключови умения: Технически знания във възобновяемите технологии, решаване на проблеми и страст към устойчивостта, проницателност, любознателност.

 

3. Експерт „Киберсигурност“

Ключови умения: Познаване и стриктно спазване на протоколи за сигурност, етично хакване, управление на риска и справяне с кибер заплахи.

 

4. Специалист „Дигитален маркетинг“

Ключови умения: SEO, създаване на съдържание, анализ на данни, познаване и управление на социалните мрежи, владеене на поне един чужд език.

 

5. Медицинска сестра

Ключови умения: Медицинска експертиза, умения за комуникация с пациенти, адаптивност към нови технологии и методи, компютърна грамотност.

 

6. Анализатор на данни

Ключови умения: Статистически анализ, владеене на инструменти за анализ на данни, адаптивност и чужд език.

 

7. Консултант „Опазване на околната среда“

Ключови умения: Висше образование в сферата на екологията, познания в сферата на ЗБУТ и приложимите нормативни документи, организационни умения, проактивност.

 

8. Инженер по роботика

Ключови умения: Механично и софтуерно инженерство, креативност и страст към роботиката, английски език.

 

9. UX Дизайнер

Ключови умения: Възможност за създаване на потребителски потоци, прототипи и висококачествени макети, набито око за естетика и функционалност, актуални познания за най-новите UI тенденции и концепции.

 

10. Blockchain разработка

Ключови умения: Владеене на блокчейн платформи, езици за програмиране като Solidity и разбиране на криптографията и разпределените системи, чужд език.

 

Тези професии не само очертават настоящите нужди на пазара на труда, но и предвещават вълнуващите перспективи, които ни очакват в бъдеще. Независимо дали току-що сте излезли от академичните среди или обмисляте промяна в професионален план, тези позиции обещават напредък, възход в търсенето и предлагането, както и една по-различна перспектива за кариерно развитие.

 

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща.

Контакт ТПА България:

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София