Увеличение на пенсиите с 11 % от 1 юли!

20. юни 2024 | Reading Time: 1 Min

Окончателно пенсиите се увеличават с 11% от 1 юли, след гласуване на увеличението от НОИ.

Предложението за увеличението идва от служебния социален министър Ивайло Иванов, като това е предварително заложено в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

Процентът се изчислява по следния начин: 50% от инфлацията плюс 50% от ръста на осигурителния доход за период от време.

Още в бюджета за годината по тази формула беше прогнозирано, че актуализацията ще е с 11 на сто. Ако се определя по двата показателя обаче и двата са с по-ниски стойности и всъщност ръстът на пенсиите трябва да е с 10 на сто.

Въпреки това бе взето решението за 11%.

Това се отразява и на пенсиите за старост, като в момента социалната пенсия за старост е 276,64 лв., а от 1 юли ще стане 307,07 лв. месечно.

Тези 11% ще се отразят и на пенсията за гражданска и военна инвалидност,  както и чужда помощ.