Влизането в еврозоната не би представлявало сериозна промяна за българската икономика

18. август 2023 | Reading Time: 1 Min

Присъединяването на България към еврозоната не би представлявало сериозна промяна за българската икономика.

Освен това българската банкова система вече е под надзора на Единния надзорен механизъм на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Съветът посочва, че членството в еврозоната би донесло на България някои допълнителни предимства, като по-лесно управление на ликвидността на българските публични финанси и намалени транзакционни разходи при търговията. Освен това България би станала част от официалния процес на вземане на решения относно паричната политика и банковия надзор.

За да бъдат извлечени максимални ползи от присъединяването към еврозоната, е необходимо фокусиране върху няколко икономически приоритета. Това са прилагането на политиките, използвани от други източноевропейски страни за адаптиране на обществото към новата валута, непрестанно наблюдение на кредитните потоци и провеждане на консервативна фискална политика.

Присъединяването към еврозоната би имало ограничено въздействие върху лихвените проценти. Въпреки това е важно да бъде продължена традицията на фискална политика в съответствие с договорите на ЕС, за да бъдат избегнати рискове за доверието в публичните финанси на страната, подчертава Съвета за икономически анализи.

За да се присъедини към еврозоната България трябва да отговаря на критериите от Маастрихт – инфлация, не по-голяма от 1.5% спрямо държавите с най-ниска инфлация в еврозоната, устойчиви публични финанси (дефицит до 3%), трайност на конвергенцията и стабилност на валутния курс.

Въпросният критерий е предназначен за периоди с относително ниска инфлация, тъй като максималното отклонение от 1,5 пр.п. е абсолютно, а не относително. В настоящия период на относително висока инфлация в еврозоната и много по-големи от обичайните разлики в темповете на инфлация между държавите с най-ниски и най-високи показатели това изискване би означавало, че инфлацията в България в момента би трябвало да бъде с около 50% по-ниска от средната инфлация в еврозоната.

Въвеждането на еврото у нас няма да доведе до сериозен ръст на инфлацията, въпреки че се очаква да има еднократни увеличения на някои продукти и покачване на цените в сферата на услугите.

Припомняме, че първоначалната цел бе България да влезе в еврозоната от 1 януари 2024 г. Служебният кабинет обаче се отказа от тази идея, заради неизпълнение на изискваниятаНовата потенциална дата е 01.01.2025 г.

Полезна ли ви беше тази статия? Следете всички новини на сайта на TPA Bulgaria или ако имате нужда от консултация ни пишете или се свържете с нас:

+359 2 981 66 45/46/47

office@tpa-group.bg

ул. Г.С. Раковски; 128, ет.2

1000 София