Доклад за прозрачност

| Reading Time: 1 Min

Според  Закона за Независимия Финансов Одит, всяка година одиторите са длъжни да публикуват доклад за прозрачност на сайта си, най-късно до 30. април след края на календарната година, в случаите когато през въпросната година са осъществили одит на най-малко едно предприятие, извършващо дейност от обществен интерес.

Тук  бихте могли да откриете докладите за прозрачност за периода от 2009-2015г.

В Доклада за прозрачност трябва да бъде оповестена информация, свързана със структурата, вътрешната организация и мерките за осигуряване на качество на одиторската фирма.

Изтеглете ТПА Одит Доклад за прозрачност 2016
Лице за контакт