Бабите и дядовците на първа линия в отглеждането на децата – майчинство вече може да се прехвърля на тях!

13. октомври 2023 | Reading Time: 1 Min

Шест месеца след като майката роди, ще може да прехвърли майчинството си на бабите и дядовците.

С промени в Наредбата за ползване на отпуските е описан и начина, по който отпуск за бременност и раждане на дете може да бъде прехвърлен на някого от родителите на родителите на бебето. С други думи на бабата и дядото.

Вече бабата и дядото ще могат да ползват майчинския отпуск, ако той им бъде прехвърлен.

Това беше регламентирано с промени в Кодекса на труда в края на 2022 година, а сега се публикува и конкретен механизъм с промени в Наредбата за ползване на отпуските.

В миналото това беше регламентирано и за бащата, което вече прави майчинството доста по-гъвкаво и възможно за все повече млади родители.

Според сегашните наредби майчинство можеше да се поеме от баба или дядо само при смърт на бащата или ако е неизвестен.

Същите промени са приети и за правото за прехвърляне на отпуск при осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето.

С промените в тази наредба отпада изискването осиновителят да е починал, за да има право новият родител да прехвърли отпуска на баба или дядо.