Министерството на икономиката и индустрията пита бизнеса готов ли е за въвеждане на еврото

24. ноември 2022 | Reading Time: 1 Min

Министерство на икономиката и индустрията стартира анкета за очакваните
въздействия към еврото и какво влияние ще окаже на малките и средни предприятия в
България. До 16 декември анкетата ще е активна в сайта на министерството.

По-долу има линк за всяко малко и средно предприятие, което иска да я попълни.

Анкетата ще бъде разпространена и чрез специализирани организации.

Самите резултати от проучването ще помогнат на българската администрация да
разбере проблемите в процеса по преминаването от едната към другата валута от
гледна точка на фирмите. Ще се отчетат и бъдещите ползи от приемането на еврото.
Анкетата е анонимна и съдържа въпроси, които да изяснят теми като очаквани
разходи, които са свързани с адаптиране на фискалните устройства и промяна на
счетоводния софтуер. Информацията се събира и за нуждите от обучение на персонала
и други възможни предизвикателства пред фирмите в процеса на въвеждане на
еврото.

Оценките от анкетата ще бъдат използвани при планиране на стратегически
документи в сектора и ще се вземат предвид при подготовка на законови промени.

https://www.mi.government.bg/strategy-policy/anketa-za-vazdejstvieto-ot-vavezhdane-na-
evroto-varhu-msp/