ПОВИШЕНА НЕСИГУРНОСТ ОКОЛО ИНФЛАЦИОННИЯ ПРОЦЕС или ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ ТРЯБВА ДА ПАУЗИРАТ ИНФЛАЦИОННИЯ ПРОЦЕС

10. януари 2023 | Reading Time: 1 Min

Централните банки трябва да изчакат между три и шест месеца, за да могат да оценят състоянието на икономиката, пише анализатор.

Основната дилема за централните банки идва от това, че Федералния резерв все още не е напълно осъществил икономическо въздействие на повишаването на лихвените процеси.

Поради бавното преминаване към затягане, Федералният резерв и Европейската централна банка може да прекалят в доказването на своята рестриктивност. Те трябва да претеглят не само реалните икономически щети, които биха дошли от прекомерната стриктност, а също така и заплахата за доверието към тях от необходимостта да обърнат курса през идната година.

Повишената несигурност около инфлационния процес е налице.

По-голям дял от общата инфлация в Европа се дължи на цените на енергията и храните, които са по-трудни за овладяване чрез паричната политика. В тази връзка спирането на цикъла на затягане е по-логично за Европейската централна банка, отколкото Федералния резерв. И все пак централните банки по света продължават да настояват за лихвено увеличение и обещават, че такова ще има в бъдеще.

Рискът от прекаляване с допълнителни увеличения на лихвените проценти е налице.

Централните банки са изправени пред труден избор. Ако не се появят нови доказателства за нарастването на инфлацията, те трябва да направят пауза от три до шест месеца и след това да направят оценка на икономиката.