Промени в данъчните облекчения за деца за 2022 година

22. август 2022 | Reading Time: 1 Min

За придобитите през 2022 година доходи ще се прилагат по-високи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания.

Размерът на облекчението зависи от броя на децата, като за едно дете, ненавършило пълнолетие, е 6000 лв. (сума за получаване до 600 лв. – като до 2021 год. е било 450 лв.), за две деца 12 000 лв. (сума за получаване до 1200 лв., през 2021 год. е било 900 лв.), а за три и повече деца 18 000 лв. (сума за получаване до 1800 лв., през 2021 год. е било 1350 лв). Размерът за данъчно облекчение за деца с увреждания е 12 000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.).

Преди да се представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, родителите трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени публични задължения, които подлежат на принудително изпълнение, е необходимо да ги заплатят.

Родители, които през цялата 2022 година са по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е. не са плащали данък, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

  За първи път ще има възможност годишното данъчно облекчение за деца, ненавършили пълнолетие, да може да се ползва и авансово. Родителите могат да ползват авансово облекчения за деца еднократно само през юли или само през октомври.

Ако родителите ползват споделено данъчно облекчение, заради недостатъчен доход на един, не може да има авансово облекчение.

Месечната данъчна основа за месец юли се намалява със сбора от сумите за месеците януари – юни: за едно непълнолетно дете – в размер на 500 лв. месечно, за две – 1 000 лв. месечно, за три и повече – 1 500 лв. месечно, за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 1 000 лв. месечно.

Месечна данъчна основа за месец октомври се намалява със сбора от сумите за месеците юли – септември: за едно непълнолетно дете – в размер на 500 лв. месечно, за две – 1 000 лв. месечно, за три и повече – 1 500 лв. месечно, за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 1 000 лв. месечно.

За месеците октомври – декември 2022г. данъчните облекчения се ползват при изчисляване на годишната данъчна основа. Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на родителя.

    Облекченията се заявяват, като родителите уведомят работодателя си или подадат декларацията си в НАП.

За повече новини и актуална информация, свързана със счетоводни, данъчни и правни новини – следете сайта на TPA Bulgaria.