Ангел Кокаланов

Ангел Кокаланов е член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (АССА) във Великобритания. Той има магистърска степен по финанси. Преди да се присъедини към TPA през 2013 г. работи като Одит мениджър в една от големите 4 консултантски компании. Той има експертиза и знания в областта на одита и счетоводството, оценяване на вътрешни контроли, финансово отчитане и финансов дю дилиджънс. Ангел Кокаланов има значим практически опит в одита на мултинационални и местни клиенти включително одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Портфейлът от одит клиенти включва предприятия в областта на производството, услугите, енергетика, търговия.

публикации

Tax information

Нов Закон за защита на лицата, подаващи сигнали ил…

 Промени в размера на данъчните облекчения за деца…

Инвестиране в Черна гора 2021

Инвестиране в Чехия 2021

Инвестиране в Хърватия 2021

Инвестиране в Унгария 2021

Инвестиране в Сърбия 2021

Инвестиране в Словакия 2021

Инвестиране в Полша 2021