Помагат ли препоръките за CV-то и какво трябва да съдържат, за да бъдат максимално ефективни?

28. ноември 2023 | Reading Time: 1 Min

Препоръките могат значително да подобрят качеството на вашия CV и да повишат вашия успех при търсенето на работа. Препоръките са своеобразно потвърждение на вашия професионален успех и способности, предоставено от хора, които ви познават добре в работната обстановка. Те могат да допълнят информацията във вашето CV и да убедят работодателя, че сте подходящият кандидат за дадена позиция.

Ето как препоръките могат да помогнат на вашето CV:

 1. Доверие и Убеждение: Препоръките от бивши работодатели, колеги или ръководители предоставят на работодателя допълнително доверие във вашия професионален потенциал. Те могат да убедят работодателя, че сте надежден и компетентен кандидат.
 2. Демонстрация на Умения и Качества: Препоръките често включват конкретни примери за вашата работа, способности и качества. Това може да предостави по-детайлна представа за това, какво можете да допринесете към организацията.
 3. Потвърждение на Изпитани Успехи: Ако препоръките включват информация за предишни успехи и постижения, те могат да укрепят вашия професионален образ и да направят вашето CV по-убедително.
 4. Персонализация и Човешки Аспект: Препоръките добавят човешки аспект към вашето CV, като предоставят персонална препоръка от хора, които ви познават на лично ниво. Това може да ви отличи от другите кандидати.

Повишаване на Професионалния Облик: Препоръките могат да повишат професионалния облик на вашето CV, особено ако идват от високопоставени или добре уважавани личности във вашата област.

Важно е да избирате хората, които ще ви препоръчат внимателно и да ги уведомите предварително, когато включвате техните препоръки във вашето CV. Препоръките следва да бъдат актуални и релевантни за конкретната позиция, за която кандидатствате.

 

Как се формулира препоръка от работодател?

 

Препоръката обикновено включва информация за професионалните качества и успехи на работника, както и оценка на техните умения и характеристики. Една типична препоръка може да включва следните елементи:

 1. Заглавие и контактна информация:
  • Име на работодателя.
  • Длъжност на работодателя.
  • Контактна информация (телефонен номер, имейл и др.).
 2. Въведение:
  • Започва с формално приветствие и заявяване на целта на препоръката.
 3. Информация за работника:
  • Име на работника.
  • Длъжност, която е заемал/а.
  • Период на заетост.
 4. Професионални качества:
  • Оценка на работната етика и ангажираност.
  • Умения в областта на работата.
  • Способност за решаване на проблеми.
  • Комуникационни умения.
 5. Успехи и постижения:
  • Описване на конкретни проекти или задачи, в които работникът е участвал/а.
  • Подчертаване на постигнатите успехи и възможности за подобрение.
 6. Сътрудничество и отношение към екипа:
  • Оценка на способността на работника да работи в екип.
  • Как се вписва в организационната култура.
 7. Заключение:
  • Сумиране на общата оценка на работника.
  • Изразяване на увереност в техните способности.
 8. Подпис и дата:
  • Подпис на работодателя или представител на компанията.
  • Дата на написване на препоръката.

Препоръката трябва да бъде положителна и обективна, предоставяйки ясна представа за качествата и постиженията на работника. Важно е, че тя трябва да бъде истина и в съответствие със специфичните области на компетентност и умения, които са важни за работата.

Ние, от ТПА България, винаги сме на линия, ако имате някакви въпроси:

Контакт

ТПА България

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg