Последен шанс за подаване на данъчна декларация с 5% отстъпка

26. март 2024 | Reading Time: 1 Min

Само до края на месеца гражданите в България ще имат възможността да се възползват от 5% облекчение върху годишната си данъчна декларация, напомнят от Националната агенция за приходите (НАП). За да се възползват от това приспадане, гражданите трябва да подадат своите данъчни декларации по електронен път до 1 април. Тъй като 31 март се пада неделя, данъкоплатците се насърчават да подадат пълната си данъчна оценка до тази дата, за да се възползват от приспадането и да избегнат евентуални действия по принудително изпълнение, подчертават от НАП, които съветват потребителите да проверяват онлайн за неуредени задължения.

 

Как?

Задълженията за подаване и плащане стават бързо и лесно чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпен чрез безплатно издаван от НАП персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Данъкоплатците могат удобно да използват онлайн предварително попълнени данъчни декларации. Тези декларации включват данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем на имоти, отдадени под наем на юридически лица, получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“.

Наложително е да декларираме и данни за лични вноски за пенсионно осигуряване, доходи от онлайн продажби, информация за продажба на МПС, притежавани от декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползвани данъчни облекчения чрез работодатели. Преди да попълнят декларациите си данъкоплатците, от НАП съветват внимателно да ги прегледат, допълнят или коригират при необходимост.

 

Кога и къде?

Крайният срок за подаване на декларациите за доходи и плащане на данъка върху доходите е 30 април 2024 г. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се подават и по пощата, да се подават лично в офисите на НАП или определени пощенски станции, където веднага се издава входящ номер.

 

Ако имате нужда от счетоводни или юридически услуги, ние сме насреща:

Контакт:

ТПА България

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София