Проактивното планиране на предизвикателствата при сливане и придобиване на предприятия

4. май 2023 | Reading Time: 1 Min

Проактивното планиране на предизвикателствата при сливане и придобиване на предприятия може да помогне за намаляване на негативните последици и увеличаване на успеха на сделката. Разбира се, това могат да бъдат, както големи компании, така и по-малки.

Някои от стъпките, които могат да бъдат включени в проактивното планиране, преди самото сливане и могат да се имат предвид са:

  1. Оценка на стойността на предприятието:

Оценката на стойността на предприятието преди сделката може да помогне за определяне на правилната цена, и избягване на надценяване или недооценка на предприятието. Това може да се постигне чрез професионална финансова оценка, както и чрез изследване на отчетността на предприятието.

 

  1. Изготвяне на стратегия за сливането или придобиването:

Добре е да се определи целта на транзакцията и какво искате да постигнете.

 

  1. Планиране на интеграцията:

Правилното планиране на интеграцията на двата бизнеса може да помогне за гладката транзиция на персонала и системите на предприятието след сделката. Това може да включва план за комуникация с персонала, план за интеграция на системите на бизнеса и други.

 

  1. Определяне на правата и задълженията на страните:

Преговарянето на условията на сделката е критично и може да включва определяне на правата, и задълженията на страните след сделката. Това може да включва запазване на определени активи, използване на марката на предприятието след сделката, и други.

 

  1. Планиране на финансите:

Финансовото планиране може да помогне за управление на паричния поток, оптимизация на дълга и инвестициите и управление на финансови рискове. Както и съставяне на бизнес планове, и прогнози за бъдещите приходи и разходи на предприятието.

 

  1. Предвидливост на правните предизвикателства:

Изследването на правните предизвикателства преди сделката може да помогне за предотвратяване на потенциални проблеми в бъдеще. Това може да включва изследване на наличните патенти, както и всички сключвани в миналото договори за активи и пасиви на компанията.

 

Тези предизвикателства могат да доведат до закъснения в процеса на сливане или придобиване, както и до намаляване на стойността на инвестицията. Въпреки това, правилното планиране и управление на тези предизвикателства може да помогне за успешното осъществяване на сливанията и придобиванията на предприятия.

Примери за неуспешни сливания.

New York Central and Pennsylvania Railroads

През 1968 г. железниците Ню Йорк Сентрал и Пенсилвания се сливат, за да се превърнат в шестата по големина корпорация (по това време) в Америка – Penn Central. Но две години по-късно те подават молба за защита от фалит.

Сливането изглеждаше правилно на хартия, но тези железници всъщност бяха вековни съперници, които отчаяно се опитваха да избегнат тенденцията за преминаване към автомобили и самолети и отдръпване от влаковете. В крайна сметка железниците се оказват неспособни да се справят с нарастващите разходи за служители, правителствените разпоредби и се сблъскват с големи съкращения на разходите. Други твърдят също така, че липсва дългосрочно планиране, има културни сблъсъци между двете железници и лошо управление.

Тъй като загубите се увеличават, дивидентът е намален, а цената на акциите спада; Penn Central трябва да разчита на емитирането( издаване и разпространени) на  ценни книжа при все по-нарастващи лихвени проценти. След неуспешен опит на правителството да спаси фирмата, 1970 г. Penn Central подава молба за обявяване в фалит.

Понякога съперниците просто не могат да се разберат, дори в условията на взаимна криза.

Сред най-често срещаните причини за неуспешни сливания са разрушаване на стойността, лоша комуникация и интеграция, както и културни различия. Ако тези проблеми не бъдат решени, може да бъде много трудно сливането или придобиването да бъде успешно. Накрая, друга често срещана причина за неуспех е, че двете компании просто не са съвместими.

 

Примери за успешни сливания

Disney and Pixar

Сливането на легендарния Уолт Дисни и „Пиксар“, които създават всичко за децата, беше съвпадение, създадено в анимационния рай. Със сливането двете компании можеха да си сътрудничат свободно и лесно.

Дали сливането се получи?

Погледнете успешните филми, които Disney и Pixar са пуснали след това: „WALL-E“, „Up“ и „Bolt“. Pixar има планове за филми, които да се излъчват два пъти годишно, което беше немислимо преди сливането, и със сигурност е получил експертни съвети от Disney, когато става въпрос за реклама, маркетингови услуги и не последно място мърчандайзинг.

Когато става въпрос за маркетинг за деца, никой не го прави по-добре от Дисни. Дори анимационният филм „Колите“ преди сливането получи остава бест селър в мърчандайзинга сред 4-годишните момчета, и момичета, разбира се.

Exxon and Mobil

Големите петролни компании станаха още по-големи през 1999 г., когато Exxon и Mobil подписаха споразумение на стойност 81 милиарда долара за сливане и създаване на ExxonMobil. Exxon Mobil не само се превърна в най-голямата компания в света, но и обедини бившите си същности от XIX век – Standard Oil Company of New Jersey (Exxon) и Standard Oil Company of New York (Mobil) на Джон Д. Рокфелер. Сливането е толкова голямо, че Федералната комисия по търговия и развитие изисква мащабно преструктуриране на много от бензиностанциите на Exxon и Mobil, за да се избегне явен монопол.

ExxonMobil остава най-силният лидер на петролния пазар, с огромно влияние върху международния пазар и колосални печалби. През 2008 г. ExxonMobil заема всичките десет места в класацията „10-те най-големи корпоративни тримесечни печалби“ (за едно тримесечие печели повече от 11 млрд. долара) и остава една от най-големите публични компании в света (на второ място след Walmart).

 

Интересна ли ви беше тази статия? Следете всички новини на сайта на TPA Bulgaria или ако имате нужда от консултация ни пишете се свържете с нас:

+359 2 981 66 45/46/47
office@tpa-group.bg

ул. „Г.С. Раковски“ 128, ет.2
1000 София