В отговор на инфлацията, заплатите се повишват! Информация за средна брутна заплата за месец септември 2022г.

21. ноември 2022 | Reading Time: 1 Min

По данни на Национален статистически институт средната брутна заплата за месец септември се е увеличила с 5.55% и достига 1 787 лева. Месечните възнаграждение спрямо годишна база за страната имат ръст с 15.81%.

Този ръст все още не може да достигне инфлацията, която през септември 2022г. е 18,7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно възнаграждение са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 191 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 554 лв., „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 533 лв.

Най-нископлатени са били наетите в хотелиерство и ресторантьорство – 940 лева; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци – 1150 лева.

По икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20,7 и 16,9%.

През третото тримесечие на 2022г. средно месечната работна заплата в обществения сектор нараства с 12,5%, а в частния с 15,4%.

Ние от TPA България следим всичко, което се случва във финансовия и икономически сектор на България и ви информираме своевременно!