Въвежда се електронната трудова книжка

7. юни 2023 | Reading Time: 1 Min

Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Със законопроекта се създава електронен регистър на заетостта, поддържан от Националната агенция за приходите, в който се вписват всички данни от трудовата книжка. Служителите имат пълен достъп до трудовото си досие. По този начин няма да има нужда работещите да носят трудовата си книжка на хартиен носител при всеки работодател и ще имат постоянен достъп до собствените си данни. Работодателят, от своя страна, няма да може да вижда колко сте получавали на предишната работа. 

Трудовата книжка не може да бъде напълно отменена, защото има категории данни, които не се съхраняват другаде, като един пример затова са запорите, пишат в мотивите си вносителите.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 септември 2024 г. , а цялостната отмяна на хартиената трудова книжка от 1 септември 2026 г.

Основната промяна е, че вместо Агенцията по заетостта е посочена Националната агенция за приходите като органът, който да води регистъра на заетостта и в който и сега се подават уведомленията за сключени трудови договори. НАП може да се превърне в единна входна точка за обявяване на трудовия договор, вписване на първоначалните данни в трудовата книжка, така че да бъдат максимално улеснени и работодатели, и работници, които също ще имат достъп до тези данни. Една стабилна система в дългосрочен план ще позволява и анализ и по-адекватни социални политики на база анализа на тези данни.

 

Полезна ли ви беше тази статия? Следете всички новини на сайта на TPA Bulgaria или ако имате нужда от консултация ни пишете или се свържете с нас:

+359 2 981 66 45/46/47

office@tpa-group.bg

ул. Г.С. Раковски; 128, ет.2

1000 София