Жените все още по-ниско платени от мъжете, както в ЕС, така и в България. Как това може да се промени?

19. ноември 2023 | Reading Time: 1 Min

Жените в Европейския съюз все изкарват с около13% по-малко от мъжете за един и същи труд. Това означава, че за работа, за която един мъж печели едно евро, жена би взела 87 цента, се посочва в изявление на Европейската комисия.

В България ситуацията е абсолютно идентична.  За всеки 1 лев – жените получават 88 стотинки.

Нивото на заплащане на жените се повишава в сравнение с 2020 година – с 0,5 процентни пункта.

Средно за ЕС (както и в България), жените получават с 13% по-ниско заплащане от мъжете за еднаква работа, въпреки че равното заплащане е част от законодателството на ЕС от тази година.

През март 2023 г. Европейската комисия стартира кампания, противопоставяща се на половите стереотипи.

Някои страни членки обаче не са включили в националното си законодателство директивата, приета през месец юни.

Директива за прозрачност на заплащането влезе в сила на 6 юни 2023 г. Тя определя ясна рамка за прилагането на концепцията за „работа с еднаква стойност“ и критерии, които включват умения, усилия, отговорност и условия на труд. Помага на работниците да идентифицират и да се противопоставят на дискриминацията, на която може да са жертви.

Най-малка е разликата във възнагражденията на мъжете и жените за една и съща работа в Румъния – едва 3,6 на сто. В Словения е 3,8%, а в Полша – 4,5%, информира БНР.

Любопитно е , че в няколко държави, които са с имидж на развити в социално отношение са с много по-голяма разлика от България. Това са Швейцария със 17,7 и Германия, където разликата е 17,5 на сто.

Защо има разлика във възнаграждението?

Разликата във възнаграждението между мъжете и жените, наречена „полова заплата“ или „полови стереотипи“ , е сложен и многопластов въпрос. Някои от факторите, които могат да допринесат за тази разлика, включват:

  1. Избор на професия и образование: Мъжете и жените често избират различни професии и образователни пътища, които имат различни степени на възнаграждение. Например, някои сектори като технологиите или инженерните спeциалности традиционно имат по-малко жени.
  2. Разлики в опита и стажа: Мъжете и жените могат да имат различен опит и стаж в техните кариери, което може да влияе на тяхната заработка.
  3. Прекъснати кариери и работа на непълен работен ден: Жените често стават майки и може да изберат да правят прекъснати кариери или да работят на непълен работен ден, което може да окаже влияние върху техните доходи.
  4. Дискриминация на работното място: В някои случаи може да има дискриминация на работното място, която води до неравенство във възнаграждението.
  5. Преговорни умения: Има изследвания, които показват, че мъжете по-често могат да имат по-ефективни преговорни умения, което може да влияе на тяхната заплата.

Решаването на проблема с половата заплата изисква системни промени в образованието, културата, работните практики и законодателството. В различните страни и общества се предприемат инициативи за намаляване на тази разлика и насърчаване на равнопоставеността между половете в работата.

Смята се, че тепърва политиката на ЕС ще разгръща тази тема, за да може да се засегне проблема в различните общества и да бъдат предприети мерки за изравняване на възнагражденията в бъдеще.